Get Adobe Flash player

okladka album plotno str1 Tajemnice Światła 2012071317240239

Dziękczynienie za Kanonizację Jana Pawła II

JP2 w kajakuOgólnopolski Spływ Kajakowy Szlakiem Papieskim Jana Pawła II „Tajemnice Zawierzenia" 20-21 czerwiec 2014 r.

Organizator: Wigierski Areopag Nowej Ewangelizacji i Centrum Oświatowo Dydaktyczne Ełckiej Kurii Diecezjalnej

Trasę Szlaku Papieskiego wyznacza spływ kajakowy, który ks. Karol Wojtyła rozpoczął wraz z młodymi naukowcami krakowskiego środowiska akademickiego, na stałe współpracującymi z ich duchowym opiekunem, w dniu 19 lipca 1954 roku. W spływie tym wzięło udział 9 osób, które wraz z „Wujkiem" do augustowskiej mety dopłynęło szczęśliwie w dniu 31 lipca 1954 roku.

Pielgrzymowanie Kajakowym Szlakiem Papieskim Tajemnice Zawierzenia jest szczególną okazją do poznawania Boga, historii i przyrody na trasie liczącej ponad 140 km. Ważne jest, aby przemierzając te przepiękne okolice, znaleźć czas na rozważanie wielkiego przesłania, jakie Jan Paweł II pozostawił nam w swoich wielkich Aktach - Tajemnicach Zawierzenia. Spływy kajakowe trasą którą pływał Ks. Karol Wojtyła będą organizowane raz w miesiącu od maja do września i są dziękczynieniem za kanonizację Jana Pawła II. Chcemy naśladować w praktyce naszego wielkiego Świętego i uczyć się od niego jak spędzać wolny czas, aby był on również rozwojem naszego życia duchowego.

Spływ kajakowy Szlakiem Papieskim Jana Pawła II to również rekolekcje w drodze. W trakcie spływu każdego dnia Msza św., rozważanie Słowa Bożego i dzielenie się nim, rozważanie Aktów Zawierzenia, konferencje, modlitwa różańcowa, Apel Jasnogórski i wspólne czuwanie przy ognisku.

Dodatkowe informacje:

 • Warunkiem udziału w spływie jest akceptacja regulaminu spływu zamieszczonego poniżej.
 • Minimum 12 osób uczestników.
 • Noclegi i wyżywienie w trakcie spływu w Klasztorze na Wigrach, na trasę uczestnicy otrzymują suchy prowiant, oraz herbatę i kawę w termosach.
 • Spływ rozpocznie się w dniu 20 czerwca (piątek) o godz. 9:00, a zakończy się w sobotę wieczorem.
 • Dla uczestników spływu dodatkowo zwiedzanie Pokamedulskiego Klasztoru w Wigrach z przewodnikiem na zakończenie spływu.
 • Informacje na stronie internetowej www.wigry.pro lub pod. nr tel. 604 77 24 68. lub 87 566 24 99. Zgłoszenia: Wigierski Areopag Nowej Ewangelizacji, Wigry 11, 16-402 Suwałki, tel. 87 566 24 99, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , zgłoszenia są przyjmowane do 14 czerwca 2014r..

Do wyboru dla uczestników spływu 2 pakiety

Pakiet A: nocleg w klasztorze na Wigrach (20.06. z piątku na sobotę), wynajem kajaków i transport powrotny do Klasztoru w Wigrach, opłata ratownika, ubezpieczenie, opłata śluzowania, karta wstępu do Wigierskiego Parku Narodowego, obiadokolacje (piątek i sobota) i śniadanie (sobota) w klasztorze, kanapki, ciepłą herbatę i kawę na drogę, transport uczestników spływu do klasztoru w Wigrach , ognisko w piątek wieczorem w ogrodach klasztornych – koszt 270 zł.

Pakiet B: nocleg w klasztorze na Wigrach (19-21.06. od czwartku do niedzieli 3 noclegi), wynajem kajaków i transport powrotny do Klasztoru w Wigrach, opłata ratownika, ubezpieczenie, opłata śluzowania, karta wstępu do Wigierskiego Parku Narodowego, obiadokolacje (czwartek, piątek, sobota) i śniadania (piątek, sobota, niedziela) w klasztorze, kanapki, ciepłą herbatę i kawę na drogę, transport uczestników spływu do klasztoru w Wigrach, ognisko w piątek i sobotę wieczorem w ogrodach klasztornych – koszt 470 zł.

Potwierdzeniem rezerwacji jest dokonanie wpłaty (po otrzymaniu informacji o rezerwacji wstępnej) na numer rachunku Wigierskiego Areopagu Nowej Ewangelizacji w kwocie 30 % od przyjętego zamówienia Nr rachunku: 68 2030 0045 1110 0000 0224 7050

Spływ Kajakowy Szlakiem Papieskim w dniu 20-21 czerwca 2014r. obejmie trzy pełne etapy szlaku papieskiego realizowane w ciągu dwóch dni.

I etap: Wigry – Frącki (20.06. - piątek)

 • Akt osobistego Zawierzenia Jana Pawła II Matce Bożej
 • Rozważając Akt osobistego Zawierzenia Jana Pawła II Matce Bożej – TOTUS TUUS (6.06.1979) dopłyniemy do Frącek.

II etap: Frącki – Mikaszówka (21.06.- sobota)

 • Akt Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi.
 • Rozważając Akt Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi (Rzym, 25.03.1984) będący odpowiedzią na prośbę Matki Bożej - skierowaną do wierzących w Fatimie dopłyniemy do Mikaszówki.

Regulamin spływu

 • Spływ jest niekomercyjną imprezą otwartą o charakterze rekolekcyjno-rekreacyjnym.
 • Każdy uczestnik bierze udział w spływie na własną odpowiedzialność.
 • Od uczestników wymagany jest stan zdrowia i sprawności umożliwiający uprawianie turystyki kajakowej.
 • Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Spływie jedynie pod opieką dorosłych opiekunów, biorących na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
 • Organizatorzy i kierownictwo spływu w szczególności nie biorą odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, uszczerbek na zdrowiu uczestników i szkody wyrządzone na ich mieniu oraz osobach trzecich, które powstały w trakcie spływu lub w związku z nim.
 • Na spływie obowiązuje uczestników zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
 • Wszyscy uczestnicy Spływu mają obowiązek posiadania w kajaku kamizelki asekuracyjnej lub kapoku.
 • Zabrania się wyprzedzania kajaka otwierającego Spływ, jak i pozostawania za zamykającym.
 • Uczestnicy mają obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń kierownictwa spływu, niezbędnych do przeprowadzenia spływu i zapewnienia bezpieczeństwa. A także obowiązek udzielania w tym zakresie pomocy innym uczestnikom Spływu w miarę swoich możliwości i stosownie do potrzeb.
 • Kierownictwo spływu ma prawo do wykluczenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkowują się regulaminowi spływu oraz zarządzeniom osób funkcyjnych bez prawa zwrotu wpisowego.
 • Kierownictwo spływu ze względu na bezpieczeństwo uczestników (w tym warunki pogodowe) może zmienić, skrócić, a nawet odwołać poszczególne etapy spływu bez prawa rekompensat dla uczestników.
 • Obowiązkiem uczestników jest rozładunek i załadunek sprzętu pływającego z i na środek transportu.
 • Uczestnik spływu zdaje użyczony sprzęt czysty, kompletny i nie uszkodzony. Za ewentualne uszkodzenia ponosi odpowiedzialność finansową, pokrywa koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu.
 • Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody oraz nie zanieczyszczania trasy spływu i miejsc biwakowania.
 • Rezygnacja z udziału w Spływie zgłoszona na 2 dni (lub mniej) przed spływem pozbawia rezygnującego prawa do zwrotu wpłaconej kwoty wpisowego.
 • Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu pozostaje w wyłącznej kompetencji kierownictwa Spływu.
 • Regulamin opracowano na podstawie Regulaminu Kajakowych Spływów Turystycznych PZK – wpłacenie przez uczestnika wpisowego na powyżej opisany spływ uznaje się za równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

COD-logo2Centrum Oświatowo Dydaktyczne, Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk, tel. 87 621 68 37, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

stat4u